ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಭಾಂಧವರೇ,

ನಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರುಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹೊಸ ವರುಷದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಹರುಷ, ಉಲ್ಲಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ದಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಪಿಕ್ನಿಕ್ January 26,2019 ರಂದು Tradewinds Park ನಲ್ಲಿ, ಆಚರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾತುರದಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

Namaskara Kannada Bhandavare,

please read till the end for important information.

Wish you a very a Happy New Year, 2019. Nandi Kannada koota wishes you a very happy and prosperous new year 2019. In this upcoming 2019, we have planned many exciting events. We cordially invite you to our annual Sankrati celebration:
SUGGI-HUGGI PICNIC 2019
HOST:Nandi Kannada Koota
SATURDAY, JANUARY 26 AT 11:00 AM
Tradewinds park ( Fritillary pavilion)
3600 West Sample Road
Coconut Creek, FL 33066
RSVP and let’s us know how you can help via Evite:

Picnic Fee is $11 for members & $16 for non-members. Kids 5 and above is $5. This is the time to renew your membership or enroll for new membership. We highly encourage to buy Tickets for the event and membership online to avoid delay on the event day. (see all links below).

Renew or Register to be a member : http://www.nandikannadakoota.org/membership/.
( $25 for family membership, $250 for life membership)
We are eagerly looking forward to your presence. Please do attend with family and friends and look for full on masti with games and competitions. Mahileyara cricket, Nalapaka competition for men( group of 3 men), games for kids and much more. Event will start on Jan 26th @ 11 AM sharp!!!

If you wish to help, please use attached “What to bring” sheet on the evite. Also please check the poll options to volunteer.
Click below to buy the tickets:
Members:


Members ($1 convenience fee): Please buy membership also.
Non-Members:


Non-Member ticket with $1 convenience fee
Sponsorship: Pay by paypal/creditcard/check.


suggi Huggi 2019 picnic -sponsorship