ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಬಾಂಧವರೇ,

ನಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾಗು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ, COVID ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಇದು DRIVE THROUGH ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ೩ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಒಂದೊಂದು ತಾಣ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ, ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರುತ್ತೇವೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು
ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಕೋರುತ್ತೇವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೆಳಕಂಡ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ.

Sankranti 2021 – RSVP