ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಭಾಂಧವರೇ,

ನಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, “ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮ” ಪಿಕ್ನಿಕ್, ಜನವರಿ 30 ರಂದು ಟ್ರೀಟಾಪ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಂದು ಕೋರುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹಾಜರಿಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

Dear Nandi Kannada Koota friends,

Preparations for our annual Shankranti Meet is underway. Our team is excited to host the event and provide an opportunity for our local Kannada families to connect with each other.

We are actively monitoring the Covid situation and the recent surge. To make it convenient for everyone, we have decided to offer 2 options for you to attend the event. You can either:

Park ‘N’ Play (Meet ‘N’ Greet)
Drive-By

Our team is taking utmost care to make sure CDC protocols will be followed during the event. Please send us your RSVP. Also, please take a minute to answer the poll and inform us of the option you and your family would prefer. This will help us to plan the event better.

Evite Link: http://evite.me/ujZ2NYEDpw

NKK 2022 membership is now open for registration or renewal. We highly encourage you to get your annual membership before the day of the event. Membership also leads to discounted ticket prices for other events in the year.

https://www.nandikannadakoota.org/membership/

Ticket Information:

Free Event for Life Members

Members: $5
Members Kids: Free

Non-Members: $10
Non-Members Kids : $5

https://www.nandikannadakoota.org/events/

Looking forward for your presence with family and friends.

NKK Team

Member ticket


Members : Please buy membership also.
Non Member ticket


Non-Member ticket with $1 convenience fee