ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ದೀಪಾವಳಿ

Can’t believe Nandi Kannada Koota is turning 10! In lieu of Nandi Kannada Koota’s mission of cultivate, promote, foster and develop the advancement of the knowledge of Kannada language in South Florida we are celebrating to commemorate this 10th anniversary along with Deepavali and Kannada Rajyotsava. The stars have aligned on October 29th, 2016 and we need your support! We have excellent artists Vijendra Rao & Vaishnavi Nanjunda Swamy performing, our local artists have other chindi performances planned. 4:00 PM Snacks and Tea; 4:45 PM Show beings promptly; 8:00 PM Dinner will be served.

Event Date: Saturday, October 29th, 2016 4PM – 9PM, Venue: Aventura Cultural Center, Evite: http://evite.me/nh6un25cVk

This fabulous event was only made possible due to tremendous support and our bighearted sponsors and well wishers of our Koota. Thank you, Thank you, Thank you to you all. Please click here for the event booklet. pdf-iconNandi Kannada Koota 10th Anniversary Event Booklet

Click here for a video message from famous Kannadigas wishing Nandi Kannada Koota on their 10th anniversary celebration:

Here is a sum up our 10th anniversary celebration at the Aventura Cultural Center from one of our Koota members:

ನಂದಿ ಕೂಟದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವನ್ನು ಅತಿ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರಶಂಸನಾರ್ಹ. ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು–ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಸ್ತೂರಿ, ಓಬವ್ವ–ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದವು.  ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು.  ನಾವೇನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿದ, ಗಂಡಸರ ಹಾಸ್ಯ ನೃತ್ಯ ನಾಟಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗುವಷ್ಟು ನಕ್ಕು ನಗಿಸಿತ್ತು.  ನಾಟಕದ ಸಂಭಾಷಣೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ, ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಗಮನಾರ್ಹ.  ವೈಷ್ಣವಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಳೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿನೆಮಾ ಕಲಾವಿಧರಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಗೌರವವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.  ನೀಲಿಮಾ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾಧರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು, ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿಸ್ತು, ಶೋಭೆ ತಂದಿರುವದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ದಶಮಾನೋತ್ಸವವು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಸ್ಮರಣಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

Click here for a video message from past/present presidents of Nandi Kannada Koota: